Logowanie

Jeśli jesteś naszym klientem lub chcesz odbyć kurs

Zaloguj mnie

Rejestracja

Jeśli jeszcze nie jesteś naszym klientem to zarejestruj się

Tak, chcę się zarejestrować

Zamówienia

Twoje zamówienia

Podgląd zamówień
tel (+48) 22 635-28-29 fax (+48) 22 746-92-91
kom. (+48) 696-719-615
biuropio@piooim.pl

LOGOWANIE
Moje konto


REJESTRACJA

Koszyk


O firmie


Polska Izba Ochrony jest największą w Polsce organizacją zrzeszającą podmioty gospodarcze działające w sferze bezpieczeństwa, ochrony i zabezpieczenia. Jednym z celów PIO jest inicjowanie, rozwijanie i propagowanie postaw oraz działań sprzyjających poprawie bezpieczeństwa obywateli oraz ich mienia, między innymi poprzez prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej.
W trosce o podnoszenie standardu usług świadczonych przez firmy branży ochrony, jak również wychodząc naprzeciw potrzebom innych podmiotów gospodarczych zainteresowanych edukacją swoich pracowników w dziedzinie procesów bezpieczeństwa związanych z prowadzoną działalnością, PIO uruchomiła platformę e-learningową.
Do zalet tej formy doskonalenia kwalifikacji pracowników należy:

  • niski koszt szkoleń;
  • atrakcyjna forma szkolenia w postaci filmu;
  • weryfikacja uzyskanej wiedzy poprzez wygenerowany test, inny dla każdego uczestnika;
  • łatwy dostęp do szkoleń poprzez internet;
  • dogodny dla pracownika czas uczestnictwa w szkoleniu;
  • możliwość wykupienia przez przedsiębiorcę dowolnej liczby szkoleń w zależności od jego rzeczywistych potrzeb;
  • możliwość wglądu przez przedsiębiorcę w panel administracyjny co pozwala na ocenę, kto z pracowników ukończył szkolenie, z jaki wynikiem i kiedy oraz pobranie stosownych raportów.

Jak to działa?


Jak korzystać z platformy kursów:

System przewiduje trzy rodzaje użytkowników:

  • 1. Dostęp administracyjny
  • 2. Dostęp firmy sponsorującej szkolenie dla swoich pracowników
  • 3. Dostęp osoby (pracownika) korzystającego ze szkolenia i zdającego test

Ad2. Najpierw firma powinna się zarejestrować. W tym celu prosimy wybrać przycisk rejestracja i wypełniać wszystkie pola o które zostaniesz poproszony. Prosimy pamiętać o tym abyś oprócz założenia hasła dla firmy założył hasło dla twoich pracowników osób które będą się szkolić. Login to adres e-mail twojej firmy.

Po założeniu konta w zakładce kursy wybierz kurs /y, którymi jesteś zainteresowany. Po wybraniu kursu wpisz liczę jednostek kursu za które chcesz zapłacić. Np. 10x20 zł= 200 zł. Zamknij okno i idź do koszyka (zamówienia). Naciśnij przycisk dokonaj zakupu. System przewiduje dwie formy płatności przelew bankowy i płatności internetowe. W pierwszym przypadku czekamy aż PIO zaksięguje wpłatę i uruchomi konto. Po uruchomieniu możesz podać swoim pracownikom login i stworzone przez Ciebie dla nich hasło. Proszę pamiętać aby podawać hasło dla pracowników a nie Twoje. Po aktywacji konta Twoi pracownicy mogą przystępować do kursu i testu. W przypadku zdania testu pracownik otrzyma certyfikat poświadczający jego zdanie. Każdy pracownik może przystąpić do testu tylko raz.

Ad3. Aby obejrzeć szkolenie i przystąpić do testu kliknij logowanie. Wpisz login i hasło, które zostało podane przez Twojego pracodawcę. Po zalogowaniu kliknij rozpocznij kurs. Film możesz oglądać tyle razy ile chcesz przewijać, cofać lub zatrzymać jednak po zamknięciu okna nie będziesz mógł ponownie zobaczyć filmu. Następnie kliknij rozpocznij test. Jeżeli zdasz test na końcu będziesz mógł wydrukować certyfikat poświadczający ukończenie kursu i zdany test. Certyfikat ten przekaż swojemu pracodawcy.

Kursy

Wybierz kurs, który chcesz kupić.


UWAGA! Raz rozpoczętego egzaminu nie da się przerwać! Do każdego pytania można wracać wiele razy i udzielać nań odpowiedzi. Na egzamin ten składa się ilość pytań: . Czas przewidziany na ten egzamin to: . Czy jesteś gotów / gotowa?